TỰ TIN ĐĂNG NHẬP VÌ :

- CAM KẾT : Trang LIKEVN.NET là một trang web uy tín và chất lượng không bao giờ lưu lại thông tin Email và Mật Khẩu đăng nhập của khách hàng !

LẤY MÃ TOKEN ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA BẠN

- Lấy Token : Nhập "Email" và "Mật Khẩu" facebook của bạn vào các ô tương ứng và bấm vào "Đăng Nhập Bằng Facebook" ở khung bên dưới :


Lấy token đăng nhập bằng tài khoản facebook của bạn.- Token: : Sao chéo toàn bộ "Mã Token" trong ô bên dưới.
  • Sau khi bạn thực hiện xong bước lấy token, Mã Token sẽ hiện ra tại đây !!!
  • *Xin hãy lưu ý: Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin tài khoản của bạn. Hệ thống chỉ hỗ trợ bạn liên kết với facebook, hệ thống không lưu mật khẩu người dùng. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo tài khoản facebook của bạn sẽ luôn an toàn.
    Đọc kĩ hướng dẫn phía dưới và làm theo hướng dẫn để lấy token đăng nhập sử dụng hack like sub facebook.


    LƯU Ý KHI LẤY TOKEN

  • Nếu tên đăng nhập là số điện thoại thì bạn thay số "0" thành "84" rồi mới nhập vào ô "Nhập Email or SDT" nhé.
  • Trong mật khẩu facebook không nên để kí tự đặc biệt như @ # $ % ^ & * ...
  • Nếu cần hỗ trợ hack like.